Flere hus kunne vært "blåskiltet"

Flere hus kunne vært "blåskiltet"

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 05.02.24. Oppdatert 29.02.24.

Det er i hvert fall to, kanskje tre, hus i Hamar som ikke har blå skilt, og som vel burde hatt det. Det er kanskje først og fremst Strandstuen, Kirkegata 11, Hamars eldste hus, der Kirsten Flagstad ble født. Det er riktignok godt merket med skilt som forteller husets historie, men det blå skiltet roper om sitt fravær. Det samme kan vi sin om Festivitetsbygget i Strandgata. Dette er vel det huset i  Hamar som har den mest spennende og vidtfavnende historien. Bygget ble påbegynt i 1917, men depresjon og nedgangstider stoppet byggingen i 1919, men det året kunne Festiviteten kino åpne. Hamar Sparebank overtok etter hvert bygget, og her kunne så Festivitetslokalene åpne festsal og scene i 1927. Her holdt Vinmonopolet til før det flyttet til dagens lokaler. Bygget fungerte i mange år også som Hamars rådhus. Og her hadde, ikke minst, Stortinget sitt viktige møte 9. april 1940. Bygget rommer nå ulike kulturtilbud, kinolokalene er overtatt av Festiviteten Bar & scene, og ellers finner vi her også svært aktive Hamar teater, så Festiviteten-bygget, Strandgata 23 er også  litt av et kulturhus!
Det tredje bygget vi sikter til er Lindmarkgården i Strandgata 35, frisørsalongen her skal være landets eldste som har hold til uavbrutt i de samme lokalene. På veggen utenfor er det skilt som forteller at her ble: Christian Juell Sandberg, sjef for D-25, Milorg i Hedmark skutt 2. desember 1944. Her er det nå også satt opp skilt som gir opplysninger om hans etterfølger i rollen, Eva Kløvstad.