Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 28.10.22. Oppdatert 16.10.23.

 

 

For de som har levd en stund vil nok bildene fra Åkersvika vekke minner. Nå er det over 40 år siden de siste tømmerslepene ble dratt sørover til Eidsvoll, slik at det kunne fløtes videre ned Vorma og Glomma. Fotoene vi gjengir her ble tatt i 1968 eller 1969, like før E6-utbyggingen mellom Kåterud og Midtstranda satte en effektiv stopper for fløtningen i den nordligste delen av Åkersvika. Før E6 ble bygget over denne delen av Åkersvika, i 1971/72, hadde Glommens & Laagens Brukseierforening en romslig utislagsplass ved Åker sag, omtrent der vegen går i dag. Lastebilen som velter av tømmerlasset, som vi ser på det ene bildet, står omtrent midt på dagens E6-trase. Det ble anlagt en ny veg under E6 for at tømmerfløtingen kunne fortsette, men i 1980 var det definitivt slutt. Sammen med Vikselva ved Tangen var Åkersvika det siste stedet i Mjøsa hvor det ble fløtt cellulosetømmer til Borregaard ved Sarpsborg.

Årlig ble mellom 3000 og 5000 kubikkmeter cellulosetømmer fra Løten og Vang fløtt ut i vika fra utislaget på Åker sag, fortalte Kåre Torgundrud, som var pytt og panne i mjøs-fløtningen i en årrekke, i et intervju med Hamar Dagblad. Tømmeret ble samlet og barket på en stor oppsamlingsplass ved Nashoug, og kjørt til Åkersvika når det var blitt tørt, fortalte han. Det skal fortsatt være spor etter stolper ute i vika øst for Stangebrua, som ble brukt for å holde tømmerlensene på plass i påvente av at slepebåtene, Winnie eller Willy, kunne overta. Slepene fra Åkersvika var vanligvis på 130 lastebillass. De største slepene gikk fra Lillehammer, der båtene Thor og Sævat hadde slep tilsvarende 400 lass. Disse slepene var gjerne 500 meter lange. Anlegget på Lillehammer, som mottok tømmer fra hele Gudbrandsdalen ble nedlagt i 1969, altså omtrent da bildene til denne artikkelen ble tatt. Slepene fra Åkersvika tok 30 timer til Eidsvoll, mens slepene fra Lillehammer tok 50 timer, og var det ruskevær gikk det gjerne mellom 60 og 65 timer. Torgundrud fortalte at det i sin tid var fløtningslag en rekke steder rundt Mjøsa, blant annet i Vikselva, i Refsalvika, Kvarbergvika og Åkersvika. Hvert lag var på fem mann. Til slutt var det bare Vikselva og Åkersvika igjen.