Fredrik Monsen

Fredrik Monsen

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 27.02.23. Oppdatert 06.03.23.

Fredrik Monsen gikk på Hamar lærerskole, og tok eksamen i 1898. Han fikk jobb på Hamar folkeskole i 1903, og i 1934 ble han skoleinspektør i Hamar. Fra 1913 til 1916 var han redaktør for den Hamar-baserte Arbeiderparti-avisen Demokraten og mellom 1917 og 1919 var han ordfører i byen. I 1922 ble Monsen valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Ved partisplittelsen i 1923 fulgte partiet på Hamar, avisen og Monsen det nye Norges Kommunistiske Parti. Han var de nærmeste årene igjen aktiv som redaktør i avisen - som nå hadde fått navnet Arbeideren. Han representerte også NKP på Stortinget fra 1925–1927.

Monsen gikk fra NKP til Arbeiderpartiet i 1927. Han var forsvarsminister både i Christofer Hornsruds og Johan Nygaardsvolds regjeringer. Han var parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe i 1945 og avsluttet sin politiske karrière som stortingspresident i den første perioden etter krigen.