Hamar bryggeri

Hamar bryggeri

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 27.02.23. Oppdatert 24.03.23.

 

 

Bryggeriet ble grunnlagt i 1856. Bryggeriet var kjent for sin omfattende eksport av øl, samt av julebrusen Hamar Julebrus, som nå produseres av Ringnes bryggeri under navnet Hamar og Lillehammer julebrus.

Bygningsmassen til Hamar bryggeri er i dag eiet av Utstillingsplassen som har revet de gamle produksjons- og lagerbygningene til fordel for et større leilighetsprosjekt og delvis restaurert den gamle hovedbygningen til kontorer, men bevart det gamle brygghuset og Gildehallen. Den gamle hovedbygningen fra 1857 er utvendig vernet.

Hamar bryggeri og dens første bygning ble bygget i perioden 1856 til 1857 av et aksjeselskap bestående av ulike forretningsmenn og gårdbrukere fra omegnen. Da eksisterte det allerede et bryggeri i distriktet under navnet Vangs Bryggeri, som hadde tilhold på Åker gård i Vang. I samme periode ble  Gjestvangs bryggeri, eller det såkalte «Jernbanebryggeriet», dannet. Hamar bryggeri lanserte og markedsførte sin første øl den 22. juni 1857.

I 1868 gikk Hamar bryggeri konkurs, noe som gjorde at eierinteressene bak Vangs Bryggeri med disponent Flakstad, brukseier A. Sæhlie og enkefru Todderud kjøpte opp Hamar bryggeri på konkursauksjon og samtidig la ned driften ved Vangs Bryggeri. Ved den nye oppstarten vokste bedriften markant, og i 1871 hadde bryggeriet en betydelig eksport til blant annet Sør-Amerika. I 1882 ble det bygget en kjølebygning og i 1892 ble det bygget et bryggehus, noe som gjorde at Hamar bryggeri var regnet som et av de best innredede bryggerier i landet.

I 1887 ble Hamar bryggeri et aksjeselskap, og under ledelse av Gunerius Flakstad var Hamar bryggeri ved inngangen til 1900-tallet Norges største øleksportør, med over halvparten av årsproduksjonen eksportert til land over hele verden. I 1892 ble Grand Hotell ved jernbanestasjonen bygget ved hjelp av finansiering fra Hamar bryggeri. I 1890 ble Elverum Bryggeri kjøpt opp og tatt over av Hamar Bryggeri, og skiftet i 1909 navn til Elverum Bryggeri og Mineralvann. Dette bryggeriet opphørte i 1949. Fra denne perioden og fram til midten av 1970-tallet fungerte lokalene i Elverum som distribusjonslager for Hamar bryggeri.

I 1952 ble det bygget et administrasjonsbygg med fasade mot Storhamargata, med Gildehallen i kjelleren for sosiale arrangementer. Siden 1967 samarbeidet Hamar bryggeri med Lillehammer bryggeri om distribusjon av Coca-Cola, Seven-Up og Schweppes. I 1983 forsøkte Hamar bryggeri å kjøpe opp Lillehammer bryggeri, men ble i stedet kjøpt av Nora Industrier. I mars 1987 fusjonerte bryggeriet med Løiten Brænderi under navnet Løiten Industrier AS. Samme måned begynte Hamar bryggeri å tappe mineralvannsprodukter etter avtale med PepsiCo Inc., som gikk på retten til å fremstille Pepsi-Cola for salg og distribusjon i østlandsområdet, etter at den gamle avtalen med Nora ble avsluttet. I løpet av våren 1987 inngikk de en avtale for produksjon og salg av det nederlandske ølet Amstel.

30. oktober 1987 ble det kjent at Løiten Industrier ville bli kjøpt opp av Nora Industrier, som blant annet eide Ringnes. Hamar Bryggeri sa opp flere av avtalene sine, blant annet med Pepsi og Mack. Pepsi gikk til rettssak og krevde at bryggeriet fortsatte å produsere brusen deres, men tapte i namsretten i november, en dom som ble stadfestet av lagmannsretten i januar 1988. En ny rettssak i 1989 førte til at Nora Industrier måtte betale 4,7 millioner i erstatning til PepsiCo. 21. desember gikk den ekstraordinære generalforsamlingen med stort flertall inn for sammenslåingen, med Nora Industrier, og 1. januar 1988 ble Hamar bryggeri innlemmet i Nora industrier.
I februar 1988 skiftet bryggeriet navn til Hamar Lillehammer Bryggeri.

Overtakelsen av Hamar bryggeri førte til omstruktureringer ved at ølproduksjonen ble nedlagt i 1991 samt at mineralvannsproduksjonen ble nedlagt i 1993. Etter denne perioden ble Hamar bryggeri et lager for Ringnes, samtidig som administrasjonen ble opprettholdt. De første bygningene fra andre halvdel av 1800-tallet og oppstarten av bryggeriet ble vernet og utgjør i dag en del av Ringnes administrasjon som salgs– og distribusjonskontor. Tapperibygningen og lagerbygget ble rundt 2003 revet til fordel for et større boligprosjekt med en rekke byggetrinn.