KDØ

KDØ

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 28.02.23. Oppdatert 24.03.23.

I 1956 ble det det etablert en IT-bedrift i Hamar som etter hvert skulle gi mange arbeidsplasser og utvikle seg til å bli et mangeårig industrieventyr i Innlands-Norge: Hedmark og Oppland Hullkortsentral A/L.  Noen år senere ble den slått sammen med sentralen i Østfold, og fikk da navnet Kommunedatasentralen for Øst-Norge A/L (KDØ). Dette var bare starten på en rivende utvikling, som i 1989 førte fram til at KDØ og Vest-Viken EDB opprettet Norsk Informasjonsteknologi  AS, NIT, som snart tok opp i seg de fleste kommunedataselskapene. I 1991 hadde selskapet 1050 ansatte fordelt på 20 kontorer rundt i landet. I 1990 kunne daværende fylkesmann Odvar Nordli åpne et topp moderne nybygg i Ottestad. Det var en rivende teknologisk utvikling, og gradvis fikk NIT nye utfordringer, noe som gradvis førte fram til at IBM kom inn på eiersiden. Nye selskapsstrukturer oppsto, nye eiere og selskaper dukket opp. Gradvis ble virksomheten i Ottestad trappet ned, for til slutt å bli helt avviklet. Dette industrieventyret endte som eventyr flest, med ett «snipp snapp snute, så er eventyret ute». Men helt ute er det ikke riktig å si at det er, for rundt i regionen skjedde en rekke knoppskytinger, og vitamininnsprøytninger som ga ny virksomhet og nye arbeidsplasser. På bildet til venstre sees en ung Jan Wibe (t.h.), mangeårig sjef i KDØ/NIT-systemet.

I historielagets årbok for 2012 hadde Torolv Tøsse en grundig artikkel som tok for seg hele KDØ-historien; Fra hullkortsentral til teknologisenter.