KFUK-KFUM Hamar - Ynglingen

KFUK-KFUM Hamar - Ynglingen

Publisert av Inger Kristin Sletten den 03.03.23. Oppdatert 22.03.23.

KFUK-KFUM Hamar - Ynglingen

Misjonshuset i Torggata ble fra 1878 benyttet som lokale for Ynglingeforeningen og konfirmantforeningen. Her var det også andre kristne møter og bibeltimer.

Indremisjonen utvidet sitt arbeid, og de to foreningen ønsket også mer plass. Det ble behov for mer husrom. Derfor ble det på et møte i Ynglingeforeningen i 1897 vedtatt å opprette et byggefond, og i januar 1898 ble det så valgt en byggefonskomitè.


Gjennom en rekke ulike arrangementer og bidrag fra medlemmer og byens borgere ble det allerede det første året samlet inn 300 kroner. Derfor begynte man å se seg om etter en egnet tomt til et foreningslokale. Det fant man, og i 1904 ble den kjøpt tomt. Den omfattet den øvre delen av den nåværende tomten, og var på ca et halvt dekar. Nå kom det inn i bildet en mann som ble svært sentral i det videre arbeidet: G. Jensen. Han var driftig og praktisk, og antakelig medlem av foreningen fra de aller første årene. Med Jensens inntreden ble det fart i både økonomien og byggeplanene. Nye innsamlinger ble arrangert, og han fikk utarbeidet en plan for husbyggingen. Fra Indremisjonen fikk foreningen i 1909 et bidrag på 3000 kr, som ble gitt mot å få full disposisjonsrett over Misjonshuset.

     Arkitekten Olaf Nordhagen leverte utkast til hustegninger. I mai 1909 ble det vedtatt å begynne byggearbeidet, og i løpet av sommeren kom bygget under tak. I løpet av neste år ble innredningen og øvrig arbeid ferdigstilt. I alt kostet byggingen ca. 20.000 kroner, og i tillegg ble det innredet for ca. 2000 kroner.

    Den første tiden var leseværelset i 1. etasje innredet med langbord og småbord, her var også foreningens bibliotek. Og på veggen hang portretter av Peter Hærem, Chr. Hall, Hans Erichsen, Jon Rud, G. Jensen og Ludvig Erichsen. I 1. etasje var dessuten vaktmesterleilighet og anretningsrom. I 2. etasje var storsalen innredet med benker og en talerstol, og i 3. etasje var det garderobe. 

      Innvielsesfesten ble holdt den 20.november 1910, og i løpet av vinteren ble det valgt en huskomitè til å ta seg av husets drift. Komitèen skulle bestå av sognepresten i Hamar, ett medlem valgt av Ynglingeforeningens styre, ett medlem valgt av Ynglingeforeningens årsmøte og fire andre medlemmer. Som første vaktmester ble smed Mikkel Olsen ansatt. Han hadde vært medlem av foreningen fra stiftelsen og kjente den derfor godt. I 20 år ble Olsen og fruen på Ynglingen, og gjorde en god jobb for foreningen og medlemmene.


Hentet fra heftet "Hamar KFUK og KFUM gjennom 100 år" Noe forkortet artikkel.

 

Kristin Sletten