Melkefabrikken

Melkefabrikken

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 19.03.23. Oppdatert 07.04.23.

Nestlé – Hamar Melkefabrikk 


Melkefabrikken på Hamar ble Nestlés lengstvarende produksjonsanlegg i Norge. De siste årene var bedriften best kjent for karamellpålegget HaPå, og fabrikken ble for mange HaPå-fabrikken! Men det var en rik bedriftshistorie før det. Den store fabrikkbygningen med den karakteristiske teglpipa er blitt en del av byens karaktertrekk, og er bevart etter nedleggelsen i 2008, og bedriftslokalene er omgjort til nærings- og boligformål.

I 1874/75 etablerte de danske brødrene Thomsen en melkekondenseringsfabrikk i Storhamargata 44.  Arbeidet ble ledet av gründeren Jess Thomsen. Den første fabrikk for kondensering og konservering av melk under navnet Norwegian Condensed Milk Company ble etablert. Jess Thomsen hadde vært på studiereise i USA, og det internasjonale tilsnittet var tydelig fra start.

Oppstarten gikk ikke glatt. Både råstofftilgangen, produksjonsteknikken og salg av et helt nytt produkt til skeptiske forbrukere brakte vansker. Etter tre år (1879) solgte brødrene fabrikken til et engelsk konsortium, som etablerte Anglo Scandinavian Condensed Milk Company.

Britene opplevde også vansker med å få til lønnsom produksjon og avsetning på produktene, forsterket av kjøpet av en tilsvarende trøblete melkefabrikk i Sarpsborg. Britene solgte i 1896 til sveits-amerikanske Anglo-Swiss Condensed Milk Company omtrent samtidig som en annen sveitser, Nestlé, kjøpte opp (1898) den andre melkefabrikken med utsikt over Mjøsa: Vikingmelkfabrikken på Kapp. Fabrikken på Hamar og Kapp fikk dermed samme eier som i 1915 ble hetende AS De norske Melkefabrikker og var organisert som et datterselskap av Nestlé. Fra 1905 av ble Hamarfabrikken mer og mer et hovedsete for Nestlés næringsmiddelproduksjon i Norge.

Nestlé i Sveits utviklet seg i mellomkrigstiden til et næringsmiddelkonsern. Nye produkter ble lansert, samarbeid inngått og fabrikker nedlagt. Melkefabrikasjonen i Norge ble under Nestlé samlet i De Norske Melkefabrikker i 1915. Fabrikkene på Kapp og Sarpsborg ble lagt ned, og etter hvert ble Hamarfabrikken spesialisert mot tørrmelk, påleggsproduksjon og barnemat.   

Det melkebaserte pålegget HaPå ble en stor suksess etter 1949. I 1997 dannet alle Nestlé-selskapene i Norden Nestlé-Norden. Da fabrikken på Hamar ble lagt ned i 2008, var det det mulige bortfall av denne påleggsfavoritten som vakte mest bekymring i befolkningen.  Størstedelen av produksjonen ble lyttet til Finland. Bergenske Kavli fikk tillatelse til å videreføre produksjonen i Norge, og sikret at pålegget fortsatt er tilgjengelig. 

Bygningen huser i dag (2015) bedrifter innen entreprenørvirksomhet, foto og filmproduksjon, IT-virksomhet og biobedrifter. Melkefabrikken fikk i 2015 Hamars byggeskikkpris, der temaet var redesign. Juryen begrunnet tildelingen sin med at «den ruvende fabrikkpipa er fremdeles et landemerke og en identitetsmarkør for byen. Store deler av teglstensbygget er ivaretatt i en omfattende ombygging. De nye fasadeelementene er røffe og i materialer som tåler tidens tann, slik at bygget fortsatt har en sterk identitet og historisk preg.»

Bildet (fra Anno/Digitalmuseum) viser hvordan melkefabrikken framsto tidlig på 1900-tallet.