Norges Bank - Kunstbanken

Norges Bank - Kunstbanken

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 27.02.23. Oppdatert 12.03.23.

 

 Norges Bank - Kunstbanken

 Norges Banks bygning i Parkgata 21 på Hamar ble oppført i årene 1901-02, etter tegninger av arkitekt Victor Nordan. Den lave hjørnebygningen er utført i en nøktern, men staselig nyrenessanse, der fasadene er utført i flere sorter hugget sten. Det søyleprydede inngangspartiet er plassert på bygningens hjørne, og er bekronet med en kraftig gavl der riksløven er innhugget. Bygningens to gatefasader er forskjellig utformet; den ene har et lukket preg med sine parstilte vinduer, mens den andre har store, jevnt distribuerte vinduer. I 1988 ble Norges Banks virksomhet på Hamar avviklet. Bankens virksomhet i Hedmark og Oppland ble da samlet på Lillehammer. 

Dette åpnet for annen virksomhet i de flotte lokalene. Etter en ombygging kunne Hedmark Kunstsenter flytte inn i 1997, og begrepet "Kunstbanken" oppsto. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter er en stiftelse eid av Bildende Kunstnere Hedmark, Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge og Innlandet fylkeskommune. Dette samarbeidet mellom kunstnerorganisasjonene og fylkeskommunen er enestående for en norsk kunstinstitusjon. 

Kunstbanken tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk, med hovedvekt på eksperimentell og nyskapende kunst. Galleriet viser både norsk og internasjonal samtidskunst, og i Kunstbutikken selges gaveartikler laget av kunstnere i Hedmark, og i resten av landet. Kunstsenterets virksomhet spenner over et vidt spekter av formidlingstiltak: galleridrift, vandreutstillinger, offentlig utsmykking, seminarer, konsulent- og informasjonstjenester, restaurant og kunstbutikk

Stiftelsen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ble opprettet i 1996 og er en videreføring av Hedmark Kunstnersenter som ble etablert i 1981 av kunstnerorganisasjonene i Hedmark. Kunstnersenteret ble fram til 1986 drevet på dugnadsbasis av kunstnerne. Da kom alle kunstnersentrene på statsbudsjettet og pengebevilgningen ga rom for å kunne ansette en daglig leder. I 1989 fikk kunstnersenteret overta hovedbygningen på Storhamar gård på Domkirkeodden av Hamar kommune. Senteret hadde 1,7 årsverk. Den var tilpasset den nye bruksmåten gjennom et første byggetrinn hvor Finn Utengen var arkitekt. Andre byggetrinn, med blant annet nytt tilbygg, sto ferdig våren 2003. Arkitekt var Hamar-firmaet Anderssen + Fremming.