Ny Sagatun er blåmerket

Ny Sagatun er blåmerket

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 15.10.23.

Ny-Sagatun, Høyensalgate 72, ble bygget av folkehøgskolebestyrer Olaus Arvesen, som nye Sagatun folkehøgskole i 1880. Den ble nedlagt i 1892, men Arvesen bodde her helt til sin død i 1917. Sammen med Herman Anker stiftet han i 1864 Sagatun folkehøgskole, og han drev den alene fra 1873. Arvesen var i en periode redaktør av Hamar Stiftstidende, og også stortingsrepresentant for Venstre. Ved Arvesens død ble huset solgt til Hamar kommune, som samme år startet husmorskole på eiendommen. Hamar kommunale husmorskole ble drevet her til 1964, men hovedsakelig i et bygg lenger inne på eiendommen. Senere ble huset utleid til boligformål, med skiftende eiere. 

Det ble etter hvert så som så med vedlikeholdet av den bygningen som nå er «blåmerket». Rett etter tusenårsskiftet ble det gjort framstøt for å få den revet og erstattet den med nye boligbebyggelse. Men dette initiativet utløste at bygget ble fredet. Det fikk eieren til å stå fram i Hamar Dagblad og si at «Jeg er ikke interessert i å bruke ei krone til vedlikehold».  Men fredningen var nok den utløsende årsaken til at bygget ikke ble revet, og i 2007 ble det omgjort til «Ny Sagatun borettslag». Så i dag er det fortsatt en framtid for ett av byens mer interessante bygg. Det er en laftekonstruksjon. I 1882 fikk bygningen den sveitserstilpregete ytterkledningen. Da ble det også bygget på en treetasjes glassveranda på fasaden mot sør.