Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 08.05.23.

Nye nettsider

Vi i Hamar historielag har det siste året brukt litt tid på å finne ut hvordan vi på en mer effektiv måte kan nå våre medlemmer og spre informasjon om vår historiske arv til omverdenen. I dette arbeidet har nye nettsider (www.hamarhistorielag.no) vært en oppgave som ei prosjektgruppe nedsatt av styret, har jobbet med de siste 10 måneder. Gruppa har bestått av Inger Kristin Sletten, Monica Stolt-Pedersen, Trond Tendø Jacobsen og Jan Otto Langmoen. Det er med stor glede at vi nå kan lansere de nye nettsidene som prosjektgruppa har jobbet fram. Et intenst arbeid og godt samarbeid har resultert i et meget vellykket resultat som oppfyller en del av formålet; «…..å ivareta og formidle lokalsamfunnets historiske arv». Samtidig gjør det oss i stand til å formidle informasjon og kunnskap om vår kulturhistoriske arv på en enklere og bedre måte.

 

Vi takker prosjektgruppa for et stort og godt arbeid for styret og medlemmene🌹!   

Mvh.

Sven Arne Nielsen

Leder Hamar historielag