Sigurd Pedersen

Sigurd Pedersen

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 27.02.23. Oppdatert 06.03.23.

Sigurd Pedersen (født 26. januar 1893 på Espa, død 16. juli 1968) ble valgt inn i Vang kommunestyre i 1924 for Arbeiderpartiet. I 1929 ble han valgt inn i kommunestyret i Hamar, og tre år senere ble han formannskapsmedlem. Den borgerlige siden og venstresiden hadde like mange representanter, og valget av ordfører ble gjort ved loddtrekning. I 1933 vant Ap, og Pedersen ble ordfører. Etter valget i 1934 fikk partiet flertall, og Pedersen fortsatte i jobben.

I 1935 ble han borgermester. Navnet på stillingen ble etterhvert gjort om til rådmann, og Pedersen var det fram til 1963. Mellom 1950 og 1953 satt han på Stortinget, som medlem av Finanskomiteen. Han fikk mange forespørsler om å ta gjenvalg til Stortinget, men han valgte å gå tilbake til rådmannsstillingen.

Han deltok i godt over hundre komiteer, kommisjoner, styrer og råd mens han var rådmann. 1. oktober 1963 ble han utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden.