Liste over årbøker

Den nyeste boka er til salgs hos Gravdahl eller historielaget for kr. 399,-. De neste 9 er til salgs hos historielaget for kr. 200,-. De resterende koster kr. 50,-. Bruk gjerne kontaktskjema under fanen Kontakt oss hvis du ønsker å kjøpe.

 

2022

Glimt fra Hamars historie : Hamar historielag årbok

168 s.

Innhold:

Busterud, Einar: Sammenslåingen Hamar-Vang (s. 5-13)

Kristiansen, Else Berit: Telegrafen i Grønnegata (s. 14-16)

Solbakk, Synnøve: Landsspeiderleiren i Hamar og Stange 1958 – mitt første møte med «den store verden» (s. 17-27)

Risheim, Gerd: Barndomsminner fra Hamar (s. 28-39)

Lystad, Hanne: Jeg stod på det venstre benet, skjøv fra med det høyre (s. 40-47)

Steien, Solveig: Min farmors walk-in closet (s. 48-51)

Hauge, Knut Ståle: Det var her det skjedde (s. 52-66)

Strætkvern, Knut Olav: En lysende bedrift (s. 67-84)

Røhne, Mattis: Minner fra Hamar stadion (s. 85-92)

Røhne, Mattis: Sjøbadehusene i Hamar (s. 93-99)

Willas, Mete: Kampen mot tuberkulose i Norge og i Hamar (s. 100-111)

Garberg, Karin: Signe Scheel, «De nære tings kunstner» (s. 112-120)

Hauge, Knut Ståle: De spennende konvoluttene (s. 121-125)

Hauge, Knut Ståle: Skolebøkene som gikk i arv (s. 126-130)

Øye, Marie Kløvstad: Om spedalskhet og pest og sykdomsforståelse i middelalderen (s. 131-147)

Godager, Terje F.: Korskirken i Hamarkaupangen – histografi (s. 148-167)

2021

Hamars første 100 år : ... sett gjennom livene til fem Hamar-personligheter

387 s.

Sandberg, Per-Øivind

Innhold:

Borger Larsen (s. 9-99)

Syver Andersen (s. 100-170)

Arnoldus Hille (s. 171-235)

Petra Heiberg (s. 236-306)

Emil Nordby (s. 307-380)

2020

Historien om Norrøna skofabrikk 1900-1996

105 s.

Nielsen, Anne (red.)

Johnsen, Thea, Nielsen, Anne og Nielsen, Tore

2019

Sig. P. : mannen som bygde det moderne Hamar : en biografi om rådmann Sigurd Pedersen

324 s.

Amdal, Rolv A.

2018

Nabolaget : en historie om Hamars bydeler basert på kåserier holdt i Brødrene Jacobsens Vinbar

208 s.

Sandberg, Per-Øivind

Innhold:

Hamar bys omfang 1849-2016, Historien om Kirkegaen 3, Sentrum/Stortorget, Vestbyen, Sagatum, Løkkene i Hamar, Utstillingsplassen, Østbyen, Briskebyen, Holset, Disen, Børstad, Storhamar, Martodden, Bondesvea, Furuberget, Gutulia og Snekkerstufeltet, Prestrud, Ajer, Hol, Ridabu, Solvang, Smeby, Voll og Lund, «Sommerfuglen» Sverre Pedersens byplan, Kartskisse av Hamar, Stemningsbilder fra nabolagskveldene

2017

Janitsjarbyen ved Mjøsa

128 s.

Vestad, Geir

I samarbeid med Hamar Janitsjarskole

2016

Åker gård i Vang : Bind 3 Fra herregård til storgård

125 s.

Christiansen, Gunnar og Sandberg, Per-Øivind

2016

Åker gård i Vang : bind 2 Herregården

155 s.

Pedersen, Ragnar

2015

Åker gård i Vang : bind 1 Fra høvdingsete til herregård

174 s.

Sandberg, Per-Øivind

2014

Rusletur i mathistorien : årbok 2014

87 s.

Pedersen, Ragnar

2013

Kvinnesak og samfunnsutvikling : årbok 2013

111 s.

Aschim, Alf B., Chron, Conrad og Lillebo, Hanne (red.)

Innhold:

Sandberg, Per-Øivind: Kvinnepolitikk i Hamar i tiårene før innføring av allmenn stemmerett i 1913 (s. 9-24)

Lystad, Hanne: Hun kommer oss i møte. Katti Anker Møller (1868-1945) (s. 25-34)

Vasaasen, Anne Kari: Hulda Garborg – hedmarksjente og nasjonsbygger (s. 35-44)

Øye, Marie Kløvstad: Camilla Collett – mellom romantisk nostalgi og moderne engasjement (s. 45-60)

Eriksen, Ragnhilda: Minner fra barnedagene (s. 61-64)

Ødegaard, Ragnar: Hamar Barnehjem – et hundreårsminne (s. 65-76)

Aschim, Per Kristian: Omgangsskolelæreren som ble Hamar-biskop Halvor Olsen Folkestad (1807-1889) (s. 77-102)

Holck, Ole Elias: Spor av Schjelderup (s. 103-110)

2012

Fra gamle Hamar : årbok 2012

160 s.

Lillebo, Hanne og Ødegaard, Ragnar (red.)

Innhold:

Sæther, Tor: En etterlengtet arkeologisk undersøkelse i Hamarkaupangen

Austnes, Alexander Bjørklund: Bygårder i kjøpstaden Hamar

Harby, Sjur: Et arkeologisk blikk på Røhnegården

Ødegaard, Ragnar: De første bokhandlerne i Hamar

Hauge, Knut Ståle: Seminaristen og læreren Gudbrand A. Skjeseths dagbok 1868-1873

Sandberg, Per-Øyvind: Kjente hedmarkinger

Tøsse, Torulv: KDØs historie. Fra hullkortsentral til teknologisenter

Krohn, Conrad: Noe om kjemi i opplysningstiden. Macquers Chymisk Ditionnaire

Lillebo, Hanne: Wergelands lesebok

2011

Glimt fra Hamars musikkliv : årbok Hamar historielag

144 s.

Lillebo, Hanne og Ødegaard, Ragnar (red.)

Innhold:

Ziener, Torgeir: Lars Hollo og Oluf Melvold – ballets konger

Jenssen, Atle Lien: Petter Rosenberg- en spellemann og tradisjonsbærer fra Vang og Hamar

Lystad, Hanne: Pauline Hall

Knapper, Rolf: Kirsten Flagstad – tidligere impulser og formende år

Sandberg. Per-Øyvind: Brødrene Bergh

Ødegaard, Ragnar: Fra konsertpianist i Russland til «spille-madame» på Hamar

Hagen, Astrid Kristine: Musikkavdelingen ved Hamar bibliotek

2010

Hornemansamlingen ved Hamar Katedralskole : katalog, bokvandring, restaurering. Småtrykk fra Hamar historielag

255 s.

Lillebo, Hanne (red.)

Innhold:

Del I: Katalog over Hornemannsamlingen ved Hamar katedralskole. Utarbeidet av Hans Anders Aschim (s. 11-212)

Del II: Bokvandring

Aschim, Hans Anders: Hornemannsamlingen ved Hamar katedralskole (s. 213-217)

Sandberg, Per-Øivind: Institusjonsbiblioteket ved Hamar katedralskole (s. 218-219)

Øye, Marie Kløvstad: Hamar katedralskoles eldste bok (s. 220-225)

Sandberg, Eiliv: Den store franske encyclopedi og dens forløpere (s. 226-231)

Pedersen, Ragnar: Et pedagogisk reformskrift (s. 232-235)

Lystad, Sofus Linge: Nyt Magazin for Naturvidenskaberne (s. 236.239)

Fjeld, Ivar: Bokas historie og oppbygging i korte trekk (s. 240-244)

Del III: Restaurering

Fjeld, Ivar: Restaureringsarbeider – Hornemannsamlingen (s. 245-254)

2010

Fra kaupang og bygd

Imerslund, Knut, Haugen, Bjørn Sverre Hol (red.)

I samarbeid med Hedmarksmuseet

Innhold:

Pedersen, Ragnar: St. Torfinn kirke 70 år – St. Torfinn menighet 85 år

Forr, Gunleiv: Mitt møte med Hamar

Krohn, Conrad: Fra drøm til mareritt. Om jobbetidenes industrireising på Martodden

Imerslund, Knut: Bjørnstjerne Bjørnson og Sagatun

Holck, Ole Elias: Hamardomens funksjon som kirke i dagens samfunn

Haugen, Bjørn Sverre Hol: Søvnens materialitet – om sovesteder og sengeutstyr

Ottosen, Morten Nordhagen: Smugling og konspirasjon: Hedmarken i krigsårene 1808-09

Hårseth, Espen Olavsson: På gjengrodde stier? Tidligere NS-medlemmers organiserte rehabiliteringsforsøk etter krigen

Nordmoen, Margrethe: Vart me’n vakker Juhlsaang. Julesanger i folkelig tradisjon i Hedmark

2010

Abraham Pihl – prest, prost og tusenkunstner

150 s.

Imerslund, Knut

 

2009

Kaupang og bispesete : Hamar by i middelalderen. Hamar Historielag Årbok 2009

143 s.

Imerslund, Knut (red.)

Innhold:

Krag, Claus: Kong Sverre og Opplandene (s. 7-19)

Bagge Sverre: Menneskenes hjerter og Sigrid Undsets middelalder (s. 20-38)

Ekroll, Øystein: Hamardomen – eit nytt syn på bygningshistoria (s. 39-73)

Dørum, Knut: Integreringen av Opplandene i rikskongedømmet og Hamars rolle som verdslig administrasjonssentrum (s. 74-84)

Sandberg, Per-Øivind: Hamar-biskopens rolle i endringa av landets politiske tyngdepunkt (s. 85-101)

Pedersen, Ragnar: Alltid i skyggen av Oslo? En diskusjon om hvorfor Hamar opphørte som by (s. 102-131)

Busterud, Einar: Quo vadis Hamar – eller: Å blir det ta deg Hamar? (s. 132-137)

2009

Småtrykk fra Hamar historielag : fortid og nåtid i samspill : Statsarkivet i Hamar 1917-2007

116 s.

Sandberg, Per-Øivind og Stang, Cæcilie (red.)

Sandberg, Per-Øivind og Stang, Cæcilie: Statsarkivet i Hamar 1917-2008 (s. 5-39)

Pedersen, Ragnar: En etnolog bruker Statsarkivet i Hamar (s. 40-51)

Martinsen, Inger-Karin: Passprotokoller som kilde til personalhistoriske undersøkelser (s. 52-56)

Strand, Børge: Da Statsarkivet i Hamar fikk en seilskipsdatabase (s. 57-59)

Nilsson, Christer: Arbeiderbevegelsens Arkiv i Hamar (s. 60-66)

Rundberget, Elin H.: Folketellingen for Leuthens Præstegield 1815 (s. 67-77)

Stang, Cæcilie: Ikke bare rettighet, men også kultur : eiendomsdokumentene forteller kulturhistorie (s. 78-88)

Teigum, Ivar: Frå historia om den arge presten Wilhelm Dop (s. 89-95)

Nygård, Trond: Smukk og lun beliggenhet – samt strandrett (s. 96-105)

Schjønsby, Hans Petter: Historien om Anne Olsdatter Bye fra Løten og hennes dødfødte barn (s. 110-116)

2008

Hedmarksmuseet 100 år : 1906-2006

Pedersen, Ragnar

2008

Fra kaupang og bygd 2008

135 s.

Imerslund, Knut, Lystad, Hanne og Ødegaard, Ragnar (red.)

I samarbeid med Hedmarksmuseet

Hjort-Sørensen, Odd: Den store russerflukten i 1942

Riise, Dag: De russiske krigsfangene i Hamar

Hamarfolk forteller: Astrid L. Hansen, Bjørn Rakstad-Larsen, Ragnvald Johansen, Jonne Brandal. Åse Berntsen, Per Sørensen, Karin Wettens fotoalbum, Bjørn Andersen

Steffenak, Einar Kr.: Russerfangene

Ødegaard. Ragnar: Fra Børstadjordet til Lake Placid og Garmisch. Hamars første olympiske medaljevinner

Imerslund, Knut: Hulda Garborg og Hamar

Krohn, Conrad: Vinmonopolets rektifikasjonsanlegg

Johansen, Hans Chr.: Bør der anlægges en købstad et sted i Oplandene?

2006

Fra kaupang og bygd 2006

145 s.

 

Krohn, Conrad, Sandberg, Per-Øivind og Haug, Jan (red.)

I samarbeid med Hedmarksmuseet

Innhold:

Kron, Conrad: Ingeniør Sverre Hagen – Trollmannen i Lindbergbakken

Ødegaard, Ragnar: Holset - fra gårdsbruk til bydel

Østby, Erik: Den biske hunden på Holset (etter Arvid Østbys notater)

Imerslund, Knut: Trygve Andersen og Hamar

Schjønsby, Hans Petter: En trist historie fra Storhamar i 1803

Østby, Erik: Musikkens Venner i Hamar og Omegn

Sæther, Tor: Sykdom og død i det gamle Hamar

Sandberg, Per-Øyvind: Amtmændenes femaarsberetninger

Bjerkestrand, Steinar: Hedmarksmuseets 100-årsjubileum

2004

Fra kaupang og bygd : Hamar bispestol 850 år

189 s.

Krohn, Conrad (red.)

I samarbeid med Hedmarksmuseet

Innhold:

Holck, Ole Elias: Hamar bispedømme 850 år. En sentral institusjon

Ekroll, Øystein: Hamar – det basilikale bispedømet

Sellevold, Berit J: Død og grav. Om synet på døden i middelalderen i lys av det arkeologiske materialet fra Hamar domkirkeruin

Pedersen, Ragnar: Biskop Arnald av Gardar og Hamar. En diskusjon om bakgrunnen for opprettelsen av Hamar bispedømme

Sandberg, Per-Øyvind: Hamarbispens godspolitikk i katolsk tid – en skisse

Sæther, Tor: Hamarbiskopens økonomi ut fra det arkeologiske materiale

Jørgensen, Torstein: Da drapsmannen Amund Håkonsson fra Hamar skrev brev til Paven: nyoppdagede norske bønnebrev til pavestolen fra senmiddelalderen

Jørgensen, Torstein: Bønnebrev til pavestolen fra Hamar bispedømme

Øye, Marie Kløvstad: Skrivemiljø i tilknytning til Hamar bispestol i middelalderen

Hille; Georg: Hamarbiskopens boliger fra 1153 til 2003

Krohn, Randi: Biskop Sigurd fra Romedal på Hamar Bispestol i 38 år

2003

Hamar katedralskole - en skole i tiden 1153-2003 (Fra kaupang og bygd)

211 s.

Krohn, Conrad (red.)

I samarbeid med Hamar katedralskole, Hedmarksmuseet og Domkirkeodden

Innhold:

Hilsen fra nobelprisvinner Ivar Giæver (s. 7)

Simensen, Alf: Liten saga (s. 8-9)

Katedralskolen i middelalderen

Skirbekk, Gunnar: Schola cathedralis hamarensis, anno domini 1153. Et blikk på det intellektuell og institusjonelle landskapet (s. 10-13)

Roaldset, Hege: Hamar katedralskole (s.14-22)

De første årene i det nye Hamar

Sandberg, Per-Øivind: Glimt fra miljøet rundt Hamar katedralskole 1899-1910 (s. 23-32)

Krohn, Conrad:Gjemt, men ikke glemt! Noen åndspersonligheter fra Hamar katedralskole (s. 33-41)

Ødegaard, Ragnar og Sandberg, Per-Øivind: Skolebyen Hamar (s. 42-71)

Lillebo, Hanne: Antonie Tiberg – skolen første kvinnelige embetsmann (s. 72-82)

Nordseth, Tore: Hamar katedralskole etter 1876. Historia magistra vitae (s. 83-124)

Katedralskolen i vår tid

Grønningsæter, Fredrik: Verdimobilisering og verdikamp. Hamar katedralskole under 2.verdenskrig (s. 125-129)

Stenersen, Tore: Anna Ree (s. 130)

Stenersen, Tore: To søstre (s. 131-132)

Lystad, Hanne: Vakt og vern. Tilegnet vaktmestrene ved Hamar katedralskole (s. 133-134)

Berntsen, Rolf: Da gamle katta ble revet (s. 135-146)

Bjellastuen, Liv og Rem, Anne Marit: Biblioteket og boksamlinger ved Hamar katedralskole (s. 147-159)

Rem, Tore: Mr. Yorick på Katta. En hyllest til digresjonene (s. 160-166)

Wallin, Björn: Latinen er død! Leve latinen! (s. 167-179)

Røhnebæk, Trond: «Så seile vi på Mjøsa-«. Med Norges største innsjø som skoleveg (s. 180-188)

Faldbakken, Knut: Katta – en erverdig skole (s. 189-193)

Eidsvoll, Sunniva Pettersen: Elevenes internasjonale engasjement (s. 194-195)

Quo vadis?

Abrahamsen, Theodor: Fremtiden er i våre hender (s.196-197)

Pedersen, Ragnar: «Dagr er upp kominn». En vandring i Hamar katedraskoles historie (s. 198-211)

2002

Glimt fra gamle Hamar 2002

Riise, Dag, Østby, Erik og Aspeli, Odd: St. Torfinn – Øyeklinikken på Hamar

Frederikke Waaler – en bemerkelsesverdig kvinne

Hamar taxiforening ved 80-årsjubileet

2001

Glimt fra gamle Hamar 2001

89 s.

Ødegaard, Ragnar

Innhold:

Kolonialen som forsvant

Svaneapoteket 150 år

Register over kolonialbutikker (77 stk) (s. 86)

2000

Glimt fra gamle Hamar 2000

79 s.

Johannesen, Ole Rønning

Innhold:

Spredte minner fra barndommens gater og fra streiftog i skog og mark.

Det var engang... (s. 9), Barndomshjemmet (s. 11), Gatene og husene (s. 14), Byen som lignet Nice (s. 17), Folk og yrker (s. 23), På livets skyggeside (s. 28), Kriseår, streiker og ledighet (s. 30), Kjøpmannen på hjørnet (s. 33), Skoledager (s. 37), Lek og fritid (s. 42), «Banden» og andre gutteklubber (s. 48), Sport og idrett (s. 50), Parken og Odden (s. 54), Middelskolen (s. 58), Flom, ildebrand og gjenreisning (s. 64), Teater og musikk (s. 69), «Verden av i går» (s. 73), Epilog (s. 77).

1999

Glimt fra gamle Hamar : Lokalhistorikeren Arvid Østby, II

124 s.

Østby, Erik (red.)

Berg, Ola: Forord

Østby, Arvid: Hvordan Briskebyen ble til (s. 6-10)

Østby, Arvid: Fra Briskebyen til Grand (s. 11-20)

Østby, Arvid: Gammelt og nytt langs Strandgaten (s. 21-30)

Østby, Arvid: På vandring i den lille by med den 842 innebyggere i 1854 (s. 31-40)

Østby, Arvid: Hamar år 1900 – hvordan var byen da? (s. 41-47)

Østby, Arvid: Hva historien forteller om de gamle gårdene i Hamar (s. 48-76) (1. Fra dansesal til Kooperativ-magasin 2. «Samlagsgården» ved Triangelen 3. Da Gammelhuset var dampskipsanløpssted og husmannsplass ved Jernbaneplassen

4. Flifletgården i det gamle forretningsentrum: Torvgaten-Morterudsgate 5. Hamars første arrest var der Handelens Hus er idag 6. I Aasgården har det vært bakeri i over 100 år 7. I fire år var Hamar Folkeskole her 8. «Oplandske» - byens eldste hotell 9. Det 70 år gamle Skjønsberg 10. Agersborg i Skappelsgate, der byens første apoteker bodde for 100 år siden 11. Børkegården hvor mange håndverkere har bodd 12. Fra barneasyl via snekkerverksted til telegrafbygg)

Østby, Arvid: Hamar og Hamarfolk i gamle dager (s. 77-91)

Østby, Arvid: Det gamle Hamar som forsvinner. Artikkelserie (s. 92-124) (Stangeveien 4, Skappelsgate 4, Storhamargaten 42, Grønnegate 12, Holsetgaten 21, Strandgaten 61, Torvgaten 22, Skappels gate 23, Skappels gate 14, Østre gate 21, Østre gate 2, Torvgaten 73, Torvgaten 71, St. Olavs gate 33, Stangeveien 51, Parkgaten 51)

1998

Glimt fra gamle Hamar 1998 : Hamar borgerbok. Litt om de første handels- og håndtverksborgerne i Hamar

295 s.

Østby, Arvid, Per-Øivind Sandberg, red. Asbjørn Hagen

Berg, Ola: Forord

Østby, Arvid: Noen portretter av markante skikkelser fra pionertiden i Hamar (86 navn) (s. 5-130)

Østby, Arvid: Fortsettelse av Hamar borgerbok (131-145),

(146-167), (168-184), (185-188), (189-229), (230-236), (237-285). Register (286-293)

Virksomheter med tradisjoner i Hamar (s. 294-295)

1997

Glimt fra gamle Hamar 1997 : Lokalhistorikeren Arvid Østby

Østby, Erik (red.)

1996

Glimt fra gamle Hamar 1996

 

1995

Glimt fra gamle Hamar 1995

 

1994

Hamarjazz i 50 år : kinomusikere og danseorkestre, jazzklubber og storband i Hamar 1920-1970

107 s.

 

 

 

Staff, Arne

Illustrasjoner: Harald Staff

Kap.1 (s. 7-12)

Kinoorkestret med den dynamiske leder, «Kristianias første jazzkonsert», Hamar Orkester (Det forsterkede kinoorkester) (s. 9), Minstrelshow og jazz, Hotel Rosenkrantz, Bergen, Stalheim Hotel. Turne kysten rundt

Kap. 2 (s.13-30)

Danseorkestrene i mellomkrigsårene, Big Ben Jazzband, Petersens Jazzband, Østenstads Jazzband, Hottentot Jazzband, Døgnfluen, Ole Rønnings orkester, Bonzo Band, Arild Nielsens danseorkester, Hankø Bads orkester 1930, Bråthens trio / Allegro, Bjærkes orkester, Nicos Band, Hamarmusikere i hovedstaden 1933, Hedmarksmusikere til Østerrike, Hamar Orkesterforening og Scala Danseorkester, City Band, Hobby Band, Snappy Boys Band, Blue Boys, Romskaugs trio

Kap. 3 (s. 31-34)

Småband i krigsårene, Alexkvartetten, Frieds Jazzkvartett, Musikkforenings Rytmeorkester, Janitsjarenes Rytmeorkester

Kap. 4 (s. 35-46)

Jazzklubb og konsertorkestrene i 1930-40-årene, Hamar Rythm Club / Hamar Hot Club, Hamar Rytmeklubbs orkester, Hamar Rytmeorkester 1943, Hamar Rytmeorkester 1944, Hamar Rytmeorkester 1945, Hamar Hot Club og Hamar Hot Clubs Band 1945, Stømers Orkester 1945, Stømers Orkester 1946

Kap. 5 (s. 47-58)

Danseorkestrene i etterkrigstiden, Fredsåret 1945, Stømers Danseorkester, Prestsæters kvartett/Dixi, Staffs kvartett, Alexkvintetten, Frilansmusikere i 50-årene, Bjørnstads trio, Hamar-trioen, <huuses trio, Crazy Band 1947-1950, Mellums kvartett, Hallans trio, Hallans orkester, Antonsens orkester

Kap. 6 (s. 59-74)

Konsertorkestre og jazzklubber i 1950-1960-årene, Hamar-dagens orkester i 1950-årene, Hamar Rytmeorkester 1956, Hamar Rytmeorkester 1958, Jazz Town Storband 1959, Jazz Town Storband 1960, Jazz Town Storband 1961, Falsens gate 15, Crazy and Blue Jazzklub, Jazzklubben Jazz Town, Jazzklubb på Paletten 1969

Bilag: Diagram, orkesterbesetninger, konsertprogram, omtaler og konsertanmeldelser. Personregister, Stedsregister

Tilgjengelig digitalt på nb.no

1993

50 år med skjegg og busserull

96 s.

Pedersen, Rolf (red.)

Inneholder memoarene til «Revy-Per» (Peder Pedersen). Hamars revyliv 1916-1971

Tilgjengelig digitalt på nb.no

1993

Glimt fra gamle Hamar 1993

 

1992

Glimt fra gamle Hamar 1992

30 s.

Egil O. Larsen

Hansen, JM: Hamar og dets Biskoper

Krohn, Randi: Stortingsmann Lars T Platous oldemor – Hamars første brud

Larsen, Egil O.: Fra Gammelhus til Hamar Skyss-stasjon

Kyllingstad, Ingrid Margrethe og Bakke, Ingunn: Hamar - et tidsbilde omkring århundreskiftet (utdrag fra boka «stemmerett, Kvinnesak, Samfunnsak»)

1991

Hamar bys historie. Til 50 aars jubileet 21 mars 1899. Faksimilieutg.

369 s.

Ramseth, Chr.