Blått skilt Hamar Bryggeri

Blått skilt Hamar Bryggeri

06.01.24 14:07 av Trond Tendø Jacobsen

Den nye byen Hamar var bare åtte år gammel da Hamar Bryggeri startet sin virksomhet, og var da byens første industri. Bedriften ble bygget gradvis ut, det ene byggetrinnet fulgte det andre. Den 22. juni 1857 annonserte bryggeriet sitt første øl, der det blant annet sto følgende: «Fra Bryggeriet sælges ikke mindre end 6 Flasker på een Gang». Det ble allikevel en tung start, og bryggeriet gikk konkurs i 1867, nye eiere og ny utvikling skapte gradvis en attraktiv virksomhet og arbeidsplass, og var tidlig på 1900-tallet landets største øleksportør. Men selv eventyr har en slutt, i 1991 ble ølproduklsjonen avviklet og to år senere også mineralvannproduksjonen. Bygningsmassen eies i dag av Utstillingsplassen Eiendom, som har utviklet et større boligprosjekt på eiendommen.

Les mer
Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

08.05.23 17:09 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar Historielag har det siste året brukt litt tid på å finne ut hvordan vi kan bedre informasjonen til våre medlemmer. Her har arbeidet med nye nettsider vært en oppgave en prosjektgruppe bestående av Inger Kristin Sletten, Monica Stolt-Pedersen, Trond Tendø Jacobsen og Jan Otto Langmoen har jobber med. På medlemsmøtet 3. mai ble gruppen takket for godt arbeid med disse blomstene.

Les mer
Avishistorie er byhistorie

Avishistorie er byhistorie

03.02.23 16:06 av Trond Tendø Jacobsen

Sist sommer var det 175 år siden Hamar Budstikke, forgjengeren til Hamar Stiftstidende, utga sitt første nummer, og det er over 50 år siden "Stikka"utga sitt siste. Det skjedde 10. desember 1971. Dette skal handle om det aller første nummeret, utgitt 29. juli 1947 - nesten to år før Hamar ble by.

Les mer